REGULAMIN O.W. „WOŚWIN”

1. Doba pobytu rozpoczyna się od godz. 17:00 (w dniu przyjazdu) i kończy się o godz. 12:00 dnia następnego. Przedłużenie pobytu jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z kierownictwem ośrodka. Samowolne przedłużenie okresu pobytu może skutkować naliczeniem 150% opłaty dobowej za rozpoczętą niezakontraktowaną dobę wraz z natychmiastowym wykwaterowaniem.

2. Należność za pobyt pomniejszona o wartość wpłaconego zadatku pobierana jest w dniu przyjazdu, przed przekazaniem kluczy do domku. W przypadku gdy klient uiścił całą należną kwotę za pobyt w formie przelewu bankowego winien okazać dowód wpłaty przed przekazaniem mu kluczy.

3. Goście w momencie meldunku zobowiązani są do okazania aktualnego dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości osób zakwaterowanych i co się z tym wiąże odpowiedzialnych za porządek w miejscu pobytu oraz za osoby niepełnoletnie, z którymi przybyli.

4. Przekazanie Gościom oraz zdanie domków odbywa się w obecności personelu. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco w biurze ośrodka lub w razie konieczności telefonicznie. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia domków oraz sprzętów technicznych znajdujących się na terenie całego ośrodka powstałych z ich winy lub winy osób odwiedzających.

5. Zgubienie lub zniszczenie kluczy wiążę się z koniecznością wniesienia opłaty przez klienta w wysokości 50 zł.

6. Na terenie O.W. „Woświn” obowiązuje cisza nocna w godz. 22:00 do 08:00.

7. W przypadku niestawienia się osoby zamawiającej pobyt do godz. 9:00 dnia następnego od momentu rozpoczęcia rezerwacji, kierownictwo ośrodka zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji wraz z zatrzymaniem wpłaconego zadatku. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji na inny wolny termin bez utraty zadatku po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z kierownictwem O.W. „Woświn”.

8. Rezygnacja klienta z pobytu po odebraniu kluczy do domku nie wiążę się z koniecznością zwrotu dokonanej wpłaty.

9. Korzystanie przez dzieci z placu zabaw i świetlicy (gry stołowe) wyłącznie pod opieką osób dorosłych (rodziców lub dziadków).

10. Goście przebywający na terenie ośrodka zobowiązani są do przestrzegania podstawowych przepisów BHP i P/poż. oraz niniejszego regulaminu.

11. Osoby niebędące zakwaterowanymi gośćmi O.W. „Woświn” nie mogą przebywać na jego terenie nieodpłatnie. Osoby te muszą uiścić opłatę meldunkową w wysokości 10 zł.

12. Parkowanie samochodów możliwe tylko na wyznaczonych do tego miejscach.

13. Zabrania się palenia tytoniu, świec oraz smażenia w domkach. Smażenie i grillowanie wyłącznie na przygotowanych do tego celu miejscach na terenie ośrodka.

14. Zabrania się wystawiania na zewnątrz z domków mebli oraz sprzętów stanowiących ich wyposażenie.

15. Na terenie ośrodka mogą przebywać zwierzęta domowe wyłącznie z aktualną książeczką szczepień, natomiast ich właściciele zobowiązani są do nadzoru, sprzątania nieczystości, wyprowadzania psów na smyczy oraz do przywiezienia ze sobą z domu swojemu pupilowi legowiska. Zabrania się zwierzętom spania na łóżkach hotelowych. Opłata dobowa za psa , kota lub inne zwierzątko wynosi10 zł.

16. Z uwagi na poszanowanie odpoczynku innych gości znajdujących na terenie O.W. „Woświn” zabronione jest zakłócanie spokoju w szczególności poprzez wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki oraz zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite i obraźliwe.

17. Na terenie ośrodka obowiązuje segregowanie odpadów i w związku z tym zabrania się mieszania różnych odpadów oraz wyrzucania ich w jednym worku do śmietnika. W razie stwierdzenia niesegregowania odpadów przez gości, odpowiedzialna za to osoba zabiera je ze sobą lub zostanie pociągnięta do odpowiedzialności finansowej.

18. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu wiąże się z koniecznością opuszczenia O.W. „Woświn” bez zwrotu kosztów.

 

Z poważaniem właściciel O.W. „Woświn”

O ośrodku

Ośrodek jest czynny przez cały rok - można organizować kolonie dla dzieci i młodzieży, zielone szkoły, szkolenia wyjazdowe, kursy, wczasy specjalistyczne (np. nauki języka). Organizowanie imprez okolicznościowych na zamówienie: wesela, imprezy integracyjne i zakładowe.

Kontakt

Ośrodek Wypoczynkowy "Woświn" - Halina Kwiatkowska

Cieszyno Łobeskie

tel.fax: 91 397 28 54

tel. kom.: 606 875 392

Dojazd